Ocena brak

BARBIE KLAUS (1913-1991) - SS Hauptsturmfiihrer

Autor /bolek Dodano /21.02.2011

Szef *Gestapo w Lyonie (Francja) od listopada 1942 r. do sierpnia 1944 r., przejawiał szczególne okru­cieństwo wobec aresztowanych członków francuskiego ruchu oporu i Żydów, z których wielu własno­ręcznie torturował i zamordował. W okresie powojennym uniknął od­powiedzialności, gdyż w lutym 1947 r. podjął współpracę z amery­kańskim kontrwywiadem Counter Intelligence Corps, który chronił go i umożliwił ucieczkę do Boliwii. W 1983 r. został wydany francu­skiemu wymiarowi sprawiedliwości i w 1987 r. skazany na karę doży­wotniego więzienia.

Podobne prace

Do góry