Ocena brak

Barbarossa

Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012

-  śmierć Henryka V, ostatniego przedstawiciela dynastii salickiej

walka Lotara z Welfów i Fryderyka II ze Staufów

-  cesarzem Konrad III

Fryderyk Barbarossa – bratanek Konrada III ze Staufów, matka – z Welfów

-  zakończenie sporu z Welfami – przymierze z Henrykiem Lwem

*  nadanie Henrykowi Bawarii i Saksonii

*  walki Henryka z Wieletami i Obodrzycami, rywalizacja o wybrzeże Bałtyku z Danią

*  poparcie Henryka dla spraw włoskich

-  1153 r. – fiasco drugiej krucjaty, śmierć Bernarda z Clairvaux – podważenie autorytetu papieża

projekt podporządkowania cesarstwu kościoła niemieckiego – Rajnald z Dassel, abp. Kolonii

-  osłabienie papiestwa za Innocentego II

-  wystąpienia przeciw klerowi w miastach

obalenie administracji papieskiej w Rzymie – władze republikańsie – Arnold z Brescii

-  nieudane próby Komuny – senatu uzyskania cesarza przeciw papieżowi

-  1153 r. – układ w Konstancji

Barbarossa występuje jako pacyfista

ujęcie i wydanie papieżowi Eugeniuszowi III Arnolda, proces pokazowy

wyprawa do Italii, 1154 r. – sejm Rzeszy w Lombardii, ogłoszenie konstytucja na Polach Ronkalijskich

*  zasada niezbywalności i niemożności przedawnienia praw korony

*  podtrzymanie praw w stosunku do miast włoskich (jako król Rzeszy – jeszcze nie cesarz!)

  regalia

  wpływ na wybór urzędników

  dochody cesarskie

*  krytykowany przez papieża Urbana IV

-  1155 r. – koronacja na cesarza

-  1157 r. – zjazd w Besancon

legat kardynał Roland Bandinelli – o beneficjach nadanych cesarzowi przez papieża

*  pogorszenie stosunków

-  1159 r. – wybuch sporu po śmierci Hadriana IV – Bandinelli jako Aleksander III

Bolonia – uczeni utworzyli obraz idealnej władzy cesarskiej suwerennej i absolutnej, na podstawie justyniańskiego corpus iuris

-  wybór Aleksandra III

-  zwolennicy cesarza wybrali kontrkandydata – Wiktora IV – 1159 r. – synod w Pawii

-  oficjalne wystąpienie Mediolanu przeciw cesarzowi – 1162 r. – kapitulacja i doszczętne zburzenie

-  1167 r. – tajne negocjacje z papieżem, zajęcie Rzymu – armię cesarską ogarnęła zaraza

-  zawiązanie się Ligi Lombardzkiej (wcześniej była Liga Werońska)

*  cele

  usunięcie cesarskich urzędników

  odzyskanie samorządu i regaliów

  odbudowa Mediolanu

*  obsadzenie przejść alpejskich

*  1168 r. – ucieczka w przebraniu Fryderyka Barbarossy do Niemiec

*  przymierze z Aleksandrem III

wybudowanie w zachodniej Lombardii twierdzy Alessandrii

-  nowa wyprawa cesarza do Wloch

*  1174 r. – odparty w Alessandrii

*  29.05.1176 r. – bitwa pod Lengano

  wygrana piechoty mediolańskiej

  Henryk Lew nie przybył z odsieczą

*  1177 r. – pokój wenecki

  uznanie suwerenności kościelnej papieża

  rezygnacja z popierania antypapieża 

  uznanie integralności państwa kościelnego i wycofanie cesarskich urzędników

  publiczne ucałowanie stóp papieża w Wenecjii

*  1183 r. – pokój w Konstancji

  wycofanie się cesarza z konstytucji ronkalijskich

  zrzeczenie się regaliów

  obowiązek miast lombardzkich do składania przysięgo wierności

-  1180 r. – pokonanie Henryka Lwa próbującego uniezależnić się nad Bałtykiem

-  1190 r. – śmierć na czele krucjaty

Podobne prace

Do góry