Ocena brak

BARACZ FRANCISZKA

Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012

Imię zak. Gerarda, ur. 6 III 1878
we wsi Dąbie (k. Tarnobrzega), zm. 21 III 1974 w Kurytybie
(pd. Brazylia), działaczka polonijna.

Do Zgrom. Franciszkanek Rodziny Maryi wstąpiła 1899;
po odbyciu 1901-02 nowicjatu we Lwowie i złożeniu 1906 ślubów
wieczystych wyjechała na misje do Brazylii (Kurytyba);

początkowo była nauczycielką, założyła pracownię hafciarską,
w której wykonywano artyst. szaty Iiturg. oraz sztandary nar.
dla organizacji polonijnych; 1911 i 1919-21 była B. mistrzynią
nowicjatu; jako przełożona prowincjalna (1911-13) założyła dla
Polaków szkoły par. w Santa Candida i Rio dos Patos;

1915-20
uczyła w pol. szkole T. Kościuszki w Kurytybie; współpracowała
z duszpasterzami pol. parafii św. Stanisława, a 1922-33
z Bronisławą Burlagą (jako radna prow.) w rozwijaniu działalności
apost. i oświatowej wśród Polonii i miejscowej ludności.

 

ArGłówne Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie: ArProwincjalne
Franciszkanek Rodziny Maryi w Kurytybie.

Podobne prace

Do góry