Ocena brak

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - CEL FUNKCJONOWANIA

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Podstawowym celem utworzenia tego funduszu jest ochrona wierzytelności posiadaczy imiennych rachunków bankowych w przypadku niewypłacalności banku. JEST GWARANTEM WYPŁATY DEPOZYTÓW!!!!

Każde państwo członkowskie UE jest obowiązane do utworzenia przynajmniej jednego systemu gwarantowania depozytów.

Podstawowym celem polskiego BFG jest umacnianie wiarygodności banków oraz podejmowanie działań na rzecz stabilizacji systemu bankowego poprzez gwarantowanie depozytów do wysokości określonej ustawą , a także udzielanie zwrotnej pomocy finansowej na samodzielną sanację bankom o zagrożonej wypłacalności.

Oznacza to, że BFG na zasadzie jedności instytucjonalno- funkcjonalnej spełnia 2 funkcje:

  • pomocową

  • gwarantowania depozytów

Do zadań Funduszu w zakresie funkcjonowania systemów obowiązkowego i umownego gwarantowania zgromadzonych środków pieniężnych należy:

  1)  określanie na dany rok wysokości środków wyodrębnionych przez podmioty objęte systemem gwarantowania, w związku z obowiązkiem tworzenia funduszu ochrony środków gwarantowanych,

  2)  wykonywanie obowiązków wynikających z gwarantowania środków pieniężnych na zasadach określonych w ustawie,

  3)  gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania,

  4)  nadzór nad umownym systemem gwarantowania środków pieniężnych.

Do zadań Funduszu w zakresie udzielania pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania należy:

  1)  udzielanie zwrotnej pomocy finansowej, w przypadku powstania sytuacji zagrożenia wypłacalności bądź na nabycie akcji lub udziałów banków,

  2)  kontrola nad prawidłowością wykorzystania pomocy, o której mowa w pkt 1,

  3)  określanie wysokości obowiązkowych opłat rocznych wnoszonych przez podmioty objęte systemem gwarantowania na rzecz Funduszu,

  4)  kontrola realizacji postępowania mającego na celu uzdrowienie gospodarki podmiotu objętego systemem gwarantowania, w sytuacjach określonych w ustawie.

Podobne prace

Do góry