Ocena brak

Bankowe papiery wartościowe

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Są to papiery wartościowe, których emitentem może być instytucja bankowa i reprezentować mogą określoną wierzytelność pieniężną. Służą gromadzeniu przez bank środków pieniężnych w złotych lub innej walucie wymienialnej.

Banki mogą emitować bankowe papiery wartościowe na warunkach podstawowych do publicznej wiadomości. Informują prezesa NBP o zamierzonej emisji na 30 dni przed terminem emisji, wskazując warunki i wartość emisji. Prezes NBP może określać w drodze rozporządzenia wartość i warunki emisji bankowych papierów wartościowych, na których emisję wymagana jest zgoda prezesa NBP.

Podobne prace

Do góry