Ocena brak

Banki w formie spółek akcyjnych

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Do utworzenia i działalności banku w formie spółki akcyjnej stosuje się przepisy KSH o ile prawo bankowe nie stanowi inaczej .Funkcję organu nadzoru pełni rada nadzorcza-co najmniej 5 osób fizycznych .Członków rady powołuje i odwołuje walne zgromadzenie . Zarząd składa się z co najmniej 3 osób fizycznych powoływanych przez radę nadzorczą . Powołanie 2 członków zarządu banku w tym prezesa następuje za zgodą KNB .

Osoba zamierzająca bezpośrednio lub pośrednio objąć lub nabyć akcje banku jest zobowiązana wystąpić każdorazowo z wnioskiem o wydanie przez KNB zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu, jeżeli w wyniku objęcia lub nabycia akcji osiągnęłaby lub przekroczyła próg 10 , 20, 25, 33, 50 , 66 i 75 % głosów na walnym zgromadzeniu -bez tego zezwolenia wykonywanie prawa z akcji jest bezskuteczne .

Podobne prace

Do góry