Ocena brak

Bank spółdzielczy i SKOK

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Bank spółdzielczy:

- jest spółdzielnią i jednocześnie bankiem

- ograniczona samodzielność

- założycielami mogą być osoby fizyczne min 10 osób

- założyciele muszą otrzymać zgodę KNB

- wpis do rejestru spółdzielni i KRS => osoba prawna

- udziały nie zbywalne

- członek banku spółdzielczego pełna zdolność do czynności prawnych

- głosowanie nie zależy od udziałów czyli 1 członek 1 głos

Organy:

     a) walne zgromadzenie

     b) rada nadzorcza

     c) zarząd

     d) inne organy przewidziane w statucie

- wspólna odpowiedzialność za płynność uczestników

- obowiązek wnoszenia wpłat na kapitał akcyjny banku regionalnego

SKOK – spółdzielcze kasy oszczędnościowo – rozliczeniowe

- ich działalność nie ma charakteru zarobkowego

- gromadzą środki finansowe i dokonują rozliczeń

- wkłady członków mają charakter oszczędnościwy

- umowa między kasą a członkiem jest umową rachunku bankowego

Podobne prace

Do góry