Ocena brak

BAMAW (1893-1977) - polityk

Autor /bolek Dodano /21.02.2011

Prawnik birmański, objął urząd pre­miera w 1937 r., gdy Birma uzyska­ła częściową niezależność po wielo­letnim (od 1885 r.) panowaniu Bry­tyjczyków. Sprzeciwił się przystąpie­niu Birmy do wojny przeciw Niem­com, zapominając, że nie jest szefem rządu niezależnego państwa. Brytyj­czycy szybko mu o tym przypomnie­li, zamykając go w 1940 r. w więzie­niu. Uciekł w 1942 r. i stanął na czele rządu utworzonego przez Ja­pończyków w opanowanej przez nich Birmie. W sierpniu 1943 r. jego rząd wypowiedział wojnę Wielkiej Brytanii i Stanom, Zjednoczonym, a rok później, gdy Brytyjczycy po­wrócili do Birmy wypierając stamtąd Japończyków, Ba maw zaczął orga­nizować partyzantkę.

Amerykanie schwytali go w grudniu 1945 r. i przewieźli do Tokio, gdzie był wię­ziony do lipca 1946 r. Po zwolnieniu wrócił do Birmy i założył partię Maha Bama, której przewodził do 1947 r., gdy ponownie został are­sztowany na polecenie prezydenta U Nu. Szybko zwolniony nie podej­mował działalności politcznej.

Podobne prace

Do góry