Ocena brak

Bałtyk

Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011

Bałtyk jest morzem śródlądowym, otoczonym lądem tylko jednego kontynentu. Jest też jednym z najmłodszych mórz Atlantyku. Rozwój naszego morza związany jest z wytapianiem się lodowca w czasie ostatniego zlodowacenia północnopolskiego, oraz ze wznoszeniem i obniżaniem się obszaru północnej Europy. Około 12 tys. lat temu wody roztopowe, zbierające się przed czołem lądolodu, utworzyły słodkowodne bałtyckie jezioro zaporowe, które dopiero później uzyskało połączenie z Atlantykiem. W ten sposób ok. 500 lat później powstało zimne Morze Yolidowe. Zanikający przez setki lat lądolód skandynawski powodował podnoszenie się terenów Skandynawii, czego wynikiem była utrata połączenia morskiego z Atlantykiem i ponowne przeobrażenie się morza (ok. 8 tys. lat temu) w słodkowodne jezioro ancylusowe. Równocześnie obniżyło się południowe wybrzeże jeziora ancylusowego, i powstało powtórne połączenie z Atlantykiem.

Współczesny Bałtyk ukształtowany został ok. 2 tys. lat temu. Rozciąga się południkowo na długości ok. 1300 km . Zajmuje on powierzchnię 415,3 tys. km kwadratowych Bałtyk jest morzem płytkim, szelfowym. Około 80% jego powierzchni leży na głębokości 50 - 100 m. Na dnie wyróżnić można głębie, oraz płycizny - ławice (Ławica Słupska, Bornholmska i Odrzańska). Średnia jego głębokość wynosi 52 m., a maksymalna głębokość - 459 m. (głębia Lansort na wschód od Gotlandii). Bałtyk jest też morzem chłodnym. Jego temperatura zależy od szerokości geograficznej, a także od zasolenia. Średnie zasolenie wynosi od 8 do 10 -. Występują lokalne prądy morskie:

- powierzchniowy prąd wody słodkiej (opadowej), płynący na zachód,

- głębinowy prąd wody słonej przynoszący słone wody z Morza Północnego,

- dryfy powodujące potok rumowiska skalnego, szczególnie piasku i tworzenie mierzei (przy wybrzeżach południowych)

Brzeg polski dzieli się na dwa główne rodzaje:

. Klifowy - w miejscach, gdzie morze podchodzi do wysoczyzny morenowej )z przewagą glin i głazów);

. Wydmowy (niski i piaszczysty) - w miejscach gdzie występują niskie obszary pradolinne, często zabagnione.

Polskie wybrzeże określa się jako mierzejowo - zalewowe.

Podobne prace

Do góry