Ocena brak

Balony - współczesne trendy

Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012

Współcześnie bezzałogowe balony, zwykle wy­pełnione wodorem, używane są do badań atmos­fery i prognozowania pogody. Wynoszą one w górne warstwy atmosfery aparaturę badawczą. Dane zbierane przez nią są albo transmitowane na ziemię drogą radiową, albo też gromadzone i od­czytywane po wylądowaniu balonu. Balony na gorące powietrze, ogrzewane specjalnymi palni­kami gazowymi, oraz sterówce są używane dziś w celach sportowych i reklamowych. Niektórych używa się do wynoszenia w powietrze kamer reje­strujących z lotu ptaka wielkie imprezy sportowe i inne. Kilka sterowców przewozi pasażerów, ist­nieją także projekty budowy ogromnych jedno­stek, które przewoziłyby duże ładunki.

Podobne prace

Do góry