Ocena brak

Bakterie – pojęcia

Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011

ASEPTYKA - bakteriolociczna jałowość pomieszczeń,narzędzi, -Ulega mutacji,ewolucji -ie mają metabolizmu niedopuszczeniadrobnoustrojów do określonego środowiska np.do rany.

ANTYSEPTYKA - postępowanie odkażające, którego celem jest zabicie wszystkich bakterii,wirusów,grzybów.

SZCZEPIONKA - zawiesina bakterii zabitych lub żywych w środowisku płynnym, którym zazwyczaj jest roztwór soli fizjologicznej z dodatkami środka konserwującego(np.fenolu,formaliny)Chroni przed zarażeniem się różnymi chorobami(np.grypa)

SUROWICA - osocze krwi pozbawione białka fibrynogenu(włócznika). Surowica krwi,także surowica krwi zwierząt uodpornionych przez wstrzyknięcie żywych lub zabitych zarazków,stosowana jest leczniczo lub zapobiegawczo.

PASTERYZACJA - wprowadzona przez L.Pasteura metoda przerywania lub zahamowania działalności drobnoustrojów lub enzymów wywołujących niepożądane i szkodliwe zmiany w wielu produktach spożywczych.

TYNDALIZACJA - w przemyśle spożywczym wyjaławianie środowiska (np.konserw w puszkach)poprzez kilkakrotną pasteryzację w parze (zwykle trzy razy po 30 min. w odstępach dobowych).Wynalazek J.Tyndalla.

FITONCYDY - substancje lotne lub ciekłe o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym,pierwotniakobójczym dlatego też wykożystywanie w lecznictwie np.:aliofil.Wytwarzają je rośliny wyższe.występóją m.in. w czosnku, cebuli i chrzanie.

Do góry