Ocena brak

Bakterie - Metabolizm bakterii - odżywianie

Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011

Istotą odżywiania jest pobieranie przez organizm substancji potrzebnych, do utrzymania funkcji życiowych, a także wzrostu i rozwoju. Większość bakterii to organizmy cudzożywne (heterotroficzne). Odżywianie heterotroficzne polega na pobieraniu gotowej materii organicznej wytwarzanej przez inne organizmy. Większość bakterii wykorzystuje w tym celu martwą materię organiczną. Tę grupę bakterii cudzożywnych nazywamy saprobiontami. Do saprobiontów należą również bakterie, które rozkładają produkty żywnościowe, powodując ich psucie oraz gatunki wytwarzające substancje trujące, niebezpieczne dla organizmu ludzkiego. Pewne bakterie są również przyczyną chorób zakaźnych roślin zwanych bakteriorazami. Do często spotykanych bakterioz należy m.in. mokra zgnilizna ziemniaka. Ten sam gatunek bakterii atakuje również korzenie marchwi i pietruszki oraz owoce pomidora.

Znamy też bakterie samożywne (autotroficzne). Odżywianie autotroficzne polega na samodzielnym wytwarzaniu materii organicznej z materii nie organicznej. Jeśli niezbędna do tego energia pochodzi z utleniania prostych związków mineralnych mamy do czynienia z chemosyntezą. W przypadku gdy do asymilacji dwutlenku węgla wykorzystywana jest energia świetlna, to znaczy że zachodzi fotosynteza. Chemosynteza przeprowadzana jest przez bakterie azotowe, siarkowe, żelaziste czy wodorowe i składa się zawsze z dwóch etapów: utleniania substratu mineralnego w celu pozyskania energii chemicznej, asymilacji dwutlenku węgla z wykorzystaniem uwolnionej wcześniej energii.

Przemiany chemosyntetyczne w innych bakteriach przebiegają podobnie i dlatego proces ten odgrywa ważną role w krążeniu w biosferze takich pierwiastków jak azot, a także siarka żelazo wodór. Fotosynteza przeprowadzana jest przez niektóre bakterie. Fotosynteza bakteryjna przebiega w sposób nietypowy dla współczesnych fotoautotropów. Po pierwsze dzięki specjalnemu barwnikowi- bakteriochlorofilowi- bakterie przeprowadzają fotosyntezę w świetle czerwonym. Fotosynteza odbywa się zawsze w atmosferze beztlenowej, w głębszych warstwach zanieczyszczonych zbiorników wodnych.

Podobne prace

Do góry