Ocena brak

Bakterie - CZYNNOŚCI ŻYCIOWE BAKTERII

Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011

1. Odżywianie

a) heterotrofy (cudzożywne)

- saprofity

- pasożyty

- symbionty

b) autotrofy (samożywne)

- fotoautotrofy

- chemoautotrofy

Pasożyty - org. odżywiają się materią organiczną żywych organizmów

Symbionty - to org. korzystające ze zw. pokarmowych innych, dają w zamian wytworzone przez siebie zw. organiczne, np. rośliny motylkowe, bakterie brodawkowe.

Fotoautotrofy - wytwarzają zw. pokarmowe w wyniku procesu fotosyntezy

CO2 + H2O + energia chemiczna

2. Ze względu na oddychanie

a) tlenowce - aeroby

oddychanie przy udziale tlenu atmosferycznego

b) beztlenowce - anaeroby

nie pobierają do oddychania tlenu atmosferycznego, energię konieczną do życia uzyskują na drodze skomplikowanych przemian zw. org. (np. fermentacja)

Wyróżniamy fermentację: masłowa, mlekowa, alkoholowa, octowa.

3. Rozmnażanie

a) bezpłciowe - przez podział komórki na drodze amitycznej

b) płciowe - połączenie się dwóch komórek bakterii i wymiana między nimi odcinku kwasu DNA. W wyniku tego procesu nie powstają inne nowe osobniki, lecz te same osobniki posiadają zmienione informacje genetyczne.

Podobne prace

Do góry