Ocena brak

BAGRAMIAN IWAN (1897-1982) - marszałek Związku Radzieckiego

Autor /bolek Dodano /21.02.2011

Ormianin, w 1934 r. ukończył Aka­demię Wojskową im. M. Frunzego. Cudem ocalały w czasie stalinow­skich czystek w wojsku w latach 1937-38, objął funkcję szefa wy­działu operacyjnego Kijowskiego Samodzielnego Okręgu Wojskowe­go. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej został mianowany za­stępcą, a potem szefem sztabu Frontu i Kierunku Południowo-Za­chodniego; niesłusznie uznano go za współwinnego klęski pod '"Charko­wem. Od lipca 1942 r. dowodził 16 armią. W listopadzie 1943 r. za­stąpił gen. Andrieja Jeremienkę na stanowisku dowódcy 1 Frontu Bał­tyckiego. Dowodzone przez niego oddziały zdobyły Rygę i okrążyły niemiecką Grupę Armii „Północ" (Heeresgruppe „Nord"). Pod koniec wojny Bagramian został dowódcą Grupy Zemlandzkiej i następnie 3 Frontu Białoruskiego. W 1955 r. otrzymał stopień marszałka Związ­ku Radzieckiego.

Podobne prace

Do góry