Ocena brak

Bagna i torfowiska

Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011

Bagna to obszary o trwałym nadmiernym nawilgoceniu gruntu (80 - 95%), wynikającym z utrudnionego odpływu wód podziemnych. Tereny zabagnione spotyka się we wszystkich strefach klimatycznych oraz na wszystkich wy­sokościach nad poziomem morza (do granicy wiecznego śniegu). Bagna są więc astrefowym elementem środowiska geograficznego.

Bagna powstają przez zarastanie jezior, płytkich zatok morskich, staro-rzeczy oraz na terenach zbudowanych z trudno przepuszczalnych skał i na obszarach o wysokim poziomie wód zaskómych, gdzie powierzchniowy od­pływ wód jest utrudniony. Porośnięte są specyficzną roślinnością prze­kształcającą się w torf. Powstawanie torfowiska rozpoczyna się od obumie­rania roślin wodnych. Na tych osadach roślinnych zaczyna rosnąć mech tor­fowiec. Przy słabym dopływie tlenu, ze szczątków roślinnych tworzy się torf, który stopniowo zapełnia całe jezioro. Na warstwie torfu wyrastają drzewa, głównie olchy. Powstaje torfowisko zwane torfowiskiem niskim, gdyż wypełnia wklęsłą powierzchnię terenu i drenuje wody gruntowe.

Znajdujący się w podłożu lasu torf nie dopuszcza do korzeni drzew wody gruntowej. Drzewa czerpią wodę zawartą w torfie (pozostałość wód jeziora). Po jej wyczerpaniu las obumiera i powstaje warstwa torfu drzew­nego, a torfowisko zaczynaj ą porastać mchy. Szybko narastające mchy po­wodują, że powierzchnia torfowiska zaczyna się wznosić ponad otaczający je obszar - torfowisko wysokie zasilane wodami opadowymi.

Zarastanie i przekształcanie jeziora w bagno zachodzi od brzegów ku środkowi zbiornika, z czego wynika strefowość kolejno obumierającej roślin­ności. Najbliżej brzegu tworzy się torf turzycowy z turzyc i tataraku. Na głębokości l - 3 m z obumierających trzcin i oczeretów powstaje torf trzci­nowy, natomiast najgłębiej torf sapropelowy z grzybieni i grązeli. W profilu pionowym torfowiska można spotkać wszystkie rodzaje torfu.

Innym rodzajem bagien są nitaki, czyli niewielkie, pokryte roślinnością podmokłe obszary tworzące się w miejscu wycieku na powierzchnię wód gruntowych.

Podobne prace

Do góry