Ocena brak

BADOGLIO PIĘTRO (1871-1956) - polityk

Autor /bolek Dodano /21.02.2011

Oficer włoski, w czasie I wojny światowej był dowódcą korpusu. Po przejęciu przez faszystów władzy we Włoszech (1922 r.) nie zaakcep­tował ich ideologii, ale nie odma­wiał wspierania faszystowskiegorządu i chętnie przyjmował nomi­nacje na odpowiedzialne stanowi­ska. W 1923 r. był ambasadoremw Brazylii. W 1926 r. w stopniu marsz, polnego objął funkcję szefa Sztabu Generalnego, a od roku 1928 do 1933 był gubernatorem Libii. W latach 1935-36 dowodził wojskami włoskimi w wojnie z Etiopią. W 1937 r. ponownie ob­jął stanowisko szefa Sztabu Gene­ralnego. Przeciwny przystępowaniu Włoch do wojny, uważał, że dyk­tator Benito *Mussolini ponosi całkowitą odpowiedzialność za fia­sko włoskiej agresji na *Grecję w 1940 r. Zrezygnował ze stanowi­ska szefa sztabu w grudniu 1940 r., gdy jedna z gazet jemu zarzuciła winę za porażkę, a Mussolini nie odwołał redaktora naczelnego.

Dwa lata później rozpoczął działalność przeciwko Mussoliniemu. 25 lipca 1943 r. został mianowany przez króla Wiktora Emanuela II szefem rządu, gdy Faszystowska Wielka Rada zdecydowała się pozbawić Mussoliniego tej funkcji. 3 wrze­śnia 1943 r. w jego imieniu gen. Castellano podpisał w Cassibile taj­ne zawieszenie broni ze sprzymie­rzonymi. Wkrótce Badoglio, wspól­nie z królem Wiktorem Emanuelem, schronił się w Brindisi, gdzie 8 września wylądowały wojska alianckie. Prowadził dalsze negocja­cje pokojowe zakończone podpisa­niem aktu bezwarunkowej kapitula­cji Włoch i wypowiedzeniem wojny Niemcom. 9 czerwca 1944 r. po zajęciu Rzymu przez aliantów zre­zygnował z funkcji premiera.

Podobne prace

Do góry