Ocena brak

BADANIE WSPÓŁZALEŻNOŚCI CECH

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Dla określenia stopnia zależności między badanymi zmiennymi można posłużyć się:

1/ współczynnikiem korelacji – opisują intensywność zależności miedzy badanymi zmiennymi, a w przypadku zależności liniowej dwóch zmiennych wskazują na jej kierunek. Badane zmienne mogą być zarówno mierzalne jak i niemierzalne. Wyróżniamy tu następujące miary:

- współczynnik korelacji liniowej Pearsona (dotyczy zjawisk lub zmiennych ilościowych, mierzalnych)

- współczynnik korelacji kolejnościowej (rang) Spearmana (dotyczy zjawisk lub cech mierzalnych)

lub

2/ funkcją regresji – bada kształt relacji zachodzących miedzy zmiennymi. (zmienne mierzalne).

Miary korelacji nie są substytucyjne w stosunku do miar regresji.

Podobne prace

Do góry