Ocena brak

Badanie rynku zbytu.

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Punktem wyjścia jest konsument jego potrzeby i oczekiwania. Na wielkość popytu konsumpcyjnego ma wpływ wiele czynników takich jak : moda, indywidualne preferencje użytkowników, cena, jakość towarów, oraz dochody pieniężne ludności. Klient decyduje o przyszłości firmy.

Zysk jest tworzony jeżeli firma ma odbiorców produkowanych przez nią wyrobów ( najlepiej gdy są to stali odbiorcy). Producent poprzez ciekawą ofertę towarową zwiększa możliwość dokonania zakupów i pobudza nowe potrzeby. Obecnie podaż rośnie szybciej niż popyt . Kreowanie nowego popytu napotyka bariery i ograniczenia .

Są dwie metody analizy rynku:

  1. Metoda bezpośrednia ( ankiety, wywiady)

  2. Metoda pośrednia (na podstawie danych statystycznych o wielkości sprzedaży, zapasów i rotacji).

 

Podstawowym założeniem koncepcji marketingowej jest ukierunkowanie działalności gospodarczej na jednorodną grupę nabywców czyli tzw. segment rynku , daje ona możliwość lepszego poznania potrzeb nabywców co daje szansę dostosowania produktów do wymagań nabywców.

Podobne prace

Do góry