Ocena brak

Badanie ostrości wzroku do dali

Autor /margolcia Dodano /26.06.2014

Najczęściej wykonywanym testem czynnościowym układu wzrokowego jest badanie ostrości wzroku, które wykonuje się przy użyciu tablic testowych lub rzutowanych projektorem znaków testowych - optotypów (cyfr, liter, znaków ikonograficznych dla osób nie umiejących czytać).

U dzieci ostrość wzroku do dali bada się za pomocą tablic dostosowanych do wieku dziecka - w wieku 4 lat z odległości 3 m, zaś u dzieci starszych i młodzieży z 5 lub 6 m. Badanie z odległości 3 m przeprowadza się także u dzieci, które mają problemy w odczytywaniu ikon lub optotypu E, a także u dzieci z upośledzeniem rozwoju umysłowego niezależnie od wieku.

Ostrość wzroku (yisus) określamy w postaci ułamka, którego licznikiem jest odległość od oka badanej osoby do tablicy optotypów, zaś mianownikiem odległość, z której dany optotyp jest widziany przez badanego pod kątem 5', zaś jego szczegóły pod kątem 1'. W praktyce za prawidłową uważa się ostrość wzroku: 5/5, 6/6. Ostrość wzroku jest to więc porównanie ostrości wzroku badanej osoby do ostrości wzroku standardowego obserwatora. Jeżeli badana osoba widzi z odległości 6 m ten rząd liter, które prezentowane są pod kątem 5' z tej odległości, tojej ostrość widzenia wynosi: V = 6/6 (określana także 1,0). Gdy zaś osoba ta nie jest w stanie rozpoznać optotypów z tego rzędu, lecz czyta (rozpoznaje) litery, cyfry, ikony odpowiadające odległości 12 m, wówczas jego ostrość wzroku wynosi V = 6/12.

Jeżeli próby określenia ostrości wzroku przy użyciu optotypów kończą się niepowodzeniem, należy skierować dziecko do okulisty. Badania przesiewowe ostrości wzroku przeprowadza się bez porażenia akomodacji, dlatego cennym stosowanym testem w tych badaniach jest tzw. test soczewki dodatniej, dzięki któremu możliwe jest wyłonienie dzieci z nadwzrocznością. Jeśli wyniki ostrości widzenia u dzieci po zastosowaniu u nich w oprawce próbnej soczewki + 1,0 D będą lepsze niż bez soczewki, badany ma ukrytą nadwzroczność.

Badanie ostrości wzroku powinno odbywać się w pomieszczeniu o umiarkowanym, zbliżonym do naturalnego oświetleniu. Tablice do badań powinny być wykonane na matowym, białym, gładkim papierze (nie mogą być pożółkłe lub zabrudzone). Badanie ostrości wzroku przeprowadza się dla każdego oka oddzielnie - po zakryciu zasłonką oka niebadanego, a następnie przy widzeniu obuocznym.

Badanie ostrości wzroku do bliży przeprowadza się z odległości 30-35 cm. Badany czyta standardowy tekst z tablic Snełłena do bliży, przy czym pisany jest on literami o wzrastającej wielkości (dzieciom w wieku przedszkolnym zamiast tekstu prezentuje się op to typy obrazkowe).

 

Podobne prace

Do góry