Ocena brak

Badanie morfologiczne PMR

Autor /gruszka Dodano /09.05.2014

Do określenia liczby elementów morfotycznych w PMR służy komora Fuchsa- Rosen-thala, której konstrukcja jest zbliżona do budowy komór do badań hematologicznych. Objętość tej komory jest większa ze względu na bardzo małą zawartość komórek w prawidłowym PMR. Jeżeli płyn zawiera dużą ilość komórek należy go rozcieńczyć roztworem fizjologicznym. W prawidłowym PMR stwierdza się wyłącznie limfocyty. Wartości prawidłowe wynoszą od 0-5 komórek w 1 pl, 5-10 komórek oznacza pleocytozę niską, 10-25 komórek

- pleocytozę średnią, > 50 komórek — pleocytozę wysoką. U noworodków liczba limfocytów w PMR jest podwyższona.

W stanach chorobowych układu nerwowego skład cytologiczny PMR ulega zmianom jakościowym i ilościowym. Pojawiają się różnego rodzaju komórki (komórki jednojądrzaste, krwinki białe obojętnochłonne podzielone, krwinki białe kwasochłonne, monocyty, komórki wy ściółki opon, komórki nowotworowe, krwinki czerwone, komórki kratkowane, komórki żerne), których zróżnicowanie jest istotne przy ustaleniu rozpoznania. Największą liczbę komórek znajdujemy w bakteryjnym zapaleniu mózgu i rdzenia. Najliczniejszą grupą komórek w PMR w tym schorzeniu jest granulocyt obojętnochłonny z wielopłatowym jądrem. Komórka ta dominuje w obrazie cytologicznym, a pojedyncze limfocyty, monocyty i makro-fagi uzupełniają skład morfologiczny takiego płynu.

W zapaleniach wirusowych opon miękkich ogólna liczba komórek w PMR jest mniejsza niż w zapaleniach bakteryjnych. Zmienia się również skład komórkowy. Komórką, która zdecydowanie przeważa ilościowo, jest limfocyt. Również w gruźliczym zapaleniu opon mózgowych obserwujemy wzrost liczby limfocytów. Granulocyty, monocyty i makrofagi znajdują się w PMR pojedynczo rozsiane wśród limfocytów.

W chorobach pochodzenia naczyniowego PMR jest ubogokomórkowy, z kilkoma lub kilkunastoma komórkami w polu widzenia. Skład komórkowy jest urozmaicony. Rozkład liczbowy limfocytów, monocytów, makrofagów i granulocytów obojętnochłonnych jest mniej więcej równomierny. Podobny skład morfologiczny PMR widzi się w leukodystrofiach.

Granulocyty kwasochłonne mogą pojawiać się w kile układu nerwowego, chorobach pasożytniczych układu nerwowego oraz w guzach mózgu, stanowiąc wyraz odczynu uczuleniowego organizmu na obce białka.

 

Podobne prace

Do góry