Ocena brak

BADANIE FLUKTUACJI SPRZEDAŻY

Autor /Elena Dodano /07.02.2012

W badaniach fluktuacji sprzedaży, konsumentom, którzy otrzymują bezpłatnie produkt do wypróbowania, ponownie oferuje sie dany produkt lub produkt konkurenta po nieco obniżonej cenie. Produkt może być im ponownie oferowany od trzech do pięciu razy (nasilenie sprzedaży): przedsiębiorstwo odnotowuje. ilu klientów wybrało ich produkt ponownie i rejestruje zgłaszany przez nich poziom satysfakcji. W celu sprawdzenia wpływu reklamy na proces dokonywania ponownych zakupów, badanie fluktuacji sprzedaży może również obejmować przedstawienie odbiorcom, w ogólnym zarysie, jednej lub kilku koncepcji reklamy.

Badanie fluktuacji sprzedaży umożliwia przedsiębiorstwu oszacowanie częstotliwości dokonywania ponownych zakupów w warunkach, kiedy konsumenci wydają własne pieniądze i dokonują wyboru wśród marek konkurencyjnych. Przedsiębiorstwo może również ocenić wpływ różnych wariantów koncepcji reklamy na wzrost zakupów odtworzeniowych. Wreszcie, badanie fluktuacji sprzedaży może zostać zastosowane szybko, prowadzone w warunkach względnego zabezpieczenia przed konkurencją i przeprowadzone lx?z konieczności stworzenia ostatecznej wersji opakowania i reklamy.

Z drugiej strony, badanie to nie określa stopy próbowania produktu, którą przedsiębiorstwo mogłoby osiągnąć, stosując różne działania wchodzące w skład promocji sprzedaży, gdyż konsumenci zostają wstępnie wybrani do przetestowania produktu. Omawiana metoda, nie pozw ala również określić siły wpływu marki, na uzyskanie określonej dystry bucji i korzystnej ekspozycji na półkach.

Podobne prace

Do góry