Ocena brak

Badania rynkowe i marketingowe – budowa kwestionariusza

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie ppt Badania rynkowe i marketingowe – budowa kwestionariusza

Transkrypt

Badania rynkowe i marketingowe – budowa kwestionariusza

KWESTIONARIUSZzbiór pytań zapisanych
w określony sposób w celu wywołania żądanych
odpowiedzi.
• Podstawową funkcją kwestionariusza jest pomiar.
Pomiar odbywa się przez ingerowanie instrumentu
w świadomość poddanego pomiarowi człowieka.
• Istotą pomiaru za pomocą kwestionariusza jest
zadanie pytania. Pytanie bezpośrednio ingeruje
w świadomość respondenta, pobudzając go do
odpowiedzi.
Rodzaj pytania oraz sposób jego budowy generują
dwa rodzaje błędów: błąd odpowiedzi oraz błąd
pomiaru.

Układ kwestionariusza wywiadu

Postawy i zachowania


Jednym z centralnych motywów badań społecznych
i marketingowych jest próba przewidywania zachowań
ludzi jako konsumentów, wyborców itp.
• Postawy to nie to samo co opinie. Definicja postawy
zakłada istnienie związku z zachowaniami. W wielu
badaniach właśnie tego związku poszukujemy. Analizy
zachowań konsumenta są jednym z podstawowych
nurtów badań marketingowych.
• Wielu przedsiębiorców próbuje zrozumieć postawy
konsumentów, aby ocenić swoje silne i słabe strony na
rynku.
Wątek ten jest tak istotny w badaniach, że w terminologii
istnieje pojęcie badania postaw i zachowań jako odrębnej
metody w badaniach marketingowych (Usage & Attitude
Study).

Do góry