Ocena brak

BADANIA PEŁNE I CZĘŚCIOWE

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Celem badania statystycznego jest na ogół poznanie rozkładu interesującej nas cechy populacji generalnej przez uzyskanie informacji o wartościach syntetycznych charakterystyk (parametrów) tego rozkładu.

Rozróżnia się dwa zasadnicze typy badań:

  • badania pełne obejmujące wszystkie elementy zbiorowości generalnej,

  • badania częściowe obejmujące część elementów populacji generalnej.

PRÓBA

Podzbiór elementów populacji generalnej podlegających badaniu nazywa się próbą.

Statystyka matematyczna zajmuje się tylko badaniami częściowymi, takimi, w których dobór próby podlega pewnym obiektywnym regułom.

Podobne prace

Do góry