Ocena brak

Badania koniunkturalne

Autor /Carmen Dodano /14.04.2011

 

  • Badania koniunkturalne – odnoszą się do tych elementów sytuacji na rynkach danego towaru, które charakteryzują się większym stopniem zmienności niż jej elementy będące przedmiotem badań strukturalnych.

 

Celem badania koniunktury (kształtowania się sytuacji na rynku danego towaru w określonym czasie) jest poznanie aktualnego stanu sytuacji na rynku, a także przyszłych tendencji rynkowych.

 

Wśród badań koniunktury wyróżniamy:

  • Badania statyczne (stanu zjawiska),

  • Badania dynamiczne (zmian w czasie).

 

Badania koniunktury obejmują:

  • Analizę popytu,

  • Analizę podaży,

  • Prognozę koniunktury.

 

Badania koniunkturalne informują o tym, czy w danym kraju istnieje popyt na dany towar pochodzący z importu i czy będzie istniał w przyszłości.

Podobne prace

Do góry