Ocena brak

Badania jakościowe w systemach informacyjnych w aspekcie metodologii i filozofii nauki

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

System informacyjny został zdefiniowany najpełniej przez Steinmüllera, (1977) jako system społeczny (human activity system), który współtworzą elementy przynależne do pięciu klas, obejmujących: dane, metody, technikę (wykorzystywane technologie - wyposażenie techniczne), organizację i ludzi. Przyjęcie takiego podejścia jednoznacznie wskazuje, że natura systemu informacyjnego nie pozwala go zakwalifikować do klasy systemów sztucznych (artefaktów).

System informacyjny SI jako system działania ludzi dotyczy więc dwóch sfer: sfery przetwarzania danych i sfery przetwarzania informacji w procesach myślenia indywidualnego lub grupowego. Pierwszą z nich można dość prosto sformalizować i przedstawić w postaci pewnej struktury, której elementy pozostają do siebie w określonych relacjach, co umożliwia zastosowania różnych technik komputerowych. Druga zaś sfera - procesów myślowych, bardziej złożonych i słabo rozpoznanych, jest wciąż zbyt trudna do formalizacji i zastosowania do jej wspomagania systemów sztucznych. Za pojęciem SI - pojawiło się również pojęcie organizacyjnego systemu informacyjnego (OSI), jako złożonego tworu, którego celem jest zapewnienie informacji dostępnej dla każdego członka organizacji zgodnie z upoważnieniami płynącymi z roli tej organizacji (Kuraś 2006).

Podobne prace

Do góry