Ocena brak

Babilon

Autor /Atomek Dodano /03.05.2013

Miasto nad Eufratem, swoje stanowisko wielkiej stolicy politycznej zawdzięczał Hammurabiemu (1792-1750 r. p.n.e.).

Nawet za panowania Asyryjczyków pozostał ważnym ośrodkiem religijnym, choć w dziedzinie politycznej zaćmiła go Niniwa; pierwszeństwo odzyskał w państwie chaldejskim, zwłaszcza za Nabuchodonozora II (604—562 r. p.n.e.). Zdobyty przez Cyrusa w roku 538, stał się siedzibą satrapy perskiego. Kiedy w związku z Żydami mówi się o niewoli babilońskiej albo o Talmudzie babilońskim, chodzi o całą Babilonię, to znaczy dolną Mezopotamię.

W 1 Liście Piotra i w Apokalipsie są wzmianki o Babilonie. W obu wypadkach jest to symboliczne określenie Rzymu, którego zuchwała potęga, bezbożność i niemoralność w oczach chrześcijan dorównywała grzechom tego starożytnego państwa Wschodu.

Podobne prace

Do góry