Ocena brak

Azja południowa - Park Narodowy Wilpattu

Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012

W południowej części Azji doliczono się ponad 480 obszarów chronionych, z których większość (w 1990 r. - 359) znajduje się w Indiach. Region ten jest bardzo zróżnicowany pod względem geogra­ficznym - znajdują się tu między innymi: najwyż­sze góry świata, pustynie, stepy, lasy tropikalne, bagna porośnięte lasami namorzynowymi oraz rafy koralowe. Znaczna część pierwotnych lasów zosta­ła jednak wykarczowana lub wypalona, powszech­na jest też erozja i nadmierne zasolenie gleb - wyni­kające z niewłaściwego sztucznego nawadniania.
W Azji Południowej powstało wiele parków narodowych i rezerwatów dostępnych dla turystów. W całym regionie istnieją również liczne rezerwaty zwierzyny łownej, w których można polować. Wy­jątkiem jest tu Sri Lanka, gdzie do kilku ścisłych rezerwatów wstęp mają jedynie naukowcy. W Sri Lance znajduje się też kilka wspaniałych parków narodowych. Największą powierzchnię - 1319 km2 - zajmuje położony na północnym zachodzie kraju Park Narodowy Wilpattu, w którym żyją lampar­ty. Obecnie w Sri Lance ochronie podlega 12% po­wierzchni kraju, dla porównania, w Indiach tylko 4% powierzchni zajmują obszary chronione.

Podobne prace

Do góry