Ocena brak

Azja - Indie: Gospodarka

Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011

Indie są krajem bogatym w zasoby naturalne , dzięki czemu możliwa jest produkcja dużej ilości żywności i wiele artykułów przemysłowych . Jednak szybki wzrost liczby ludności powoduje , że żywności nie starcza dla wszystkich.

Wielu mieszkańców Indii żyje nadal w ubóstwie , pada ofiarami klęsk żywiołowych , takich jak susze , trzęsienia ziemi i powodzie , co jeszcze pogłębia ich nędzę . Powierzchnie tutejszych terenów rolniczych jest bardzo duża , ale większość ziemi jest mało urodzajna . Od chwili uzyskania przez Indie niepodległości w 1947 kolejne rządy przywiązują dużą wagę do modernizacji rolnictwa . Obecnie rolnictwo daje około 1/3 dochodów . Aby można było wykorzystać rolniczo tereny pierwotnie suche , w wielu częściach kraju rozbudowano systemy nawadniające .

Wyraźny wzrost produkcji rolnej spowodowało wprowadzenie nowych , wysoko plennych odmian roślin uprawnych i nawożenie . Większość tutejszych gospodarstw jest zbyt mała , aby można było stosować nowoczesne maszyny, a produkowana w nich żywność wystarcza w zasadzie na zaspokojenie potrzeb jednej rodziny . Gospodarstwa rolne w Indiach stają się coraz mniejsze , ponieważ zgodnie ze zwyczajem hinduskim ziemia jest dzielona po śmierci rodziców między wszystkie dzieci . Część mieszkańców Indii domaga się zmiany tego prawa , dzięki czemu gospodarstwa mogły by być większe i dawałyby większa produkcję .

Od lat 50. miasta indyjskie zmieniły swoje oblicze pod wpływem rozwijającego się przemysłu .Poza tradycyjnymi artykułami , takimi jak wyroby bawełniane i jedwabne , produkuje się tu nowoczesne maszyny oraz wyroby elektrotechniczne. Ponad 50 % energii elektrycznej otrzymuje się dzięki wykorzystywaniu miejscowych surowców energetycznych - ropy naftowej i węgla kamiennego . W Indiach szybko rozwijają się również usługi i coraz więcej mieszkańców znajduje zatrudnienie w turystyce , bankowości i łączności .

Podobne prace

Do góry