Ocena brak

AWANSE,PRZENIESIENIA , KARY I ZWOLNIENIA Z PRACY

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Możliwość awansu często służy jako poważna zachęta dla kierowników do podnoszenia efektywności, a awanse są najbardziej znaczącym sposobem wyrażania uznania za taką efektywność. Przeniesienia służą różnym celom. Stosuje się je do zapewnienia pracownikom szerszego doświadczenia i do obsadzenia pojawiających się wolnych miejsc pracy. Przenosi się również pracownika po to ,aby otworzyć mu ścieżki awansu i aby utrzymać zainteresowanie pracowników ich pracą. Przeniesienia mogą dotyczyć też pracowników nie wywiązujących się ze swoich obowiązków. Jeżeli chodzi o kary, to stosuje się je wtedy ,kiedy pracownik narusza obowiązujące w firmie zasady postępowania albo nie spełnia oczekiwań. Kary są zazwyczaj stopniowane –ostrzeżenie, nagana, okres próbny, zawieszenie, dyscyplinarne przeniesienie ,degradacja i zwolnienie z pracy. Obecnie coraz częściej menadżerowie przestrzegają zasad zwalniania z pracy .Przez wiele lat obowiązywała doktryna, że kierownicy mogą zwalniać pracowników według swojego uznania. Jednak w wyniku wprowadzonych ustaw i orzeczeń sądowych pracownicy zdobyli wiele praw. W związku z tym wiele firm musi odpowiadać na zarzuty bezprawnego zwolnienia z pracy przed sądami, które traktują umowę o pracę jako formę prawnego zobowiązania .

Podobne prace

Do góry