Ocena brak

AWANGARDA KRAKOWSKA

Autor /krystyna Dodano /07.03.2011

−  avant-garde - straż przednia

−  Tadeusz Pejper, Julian Przyboś

−  czasopismo „Zwrotnica”

−  3xM (miasto, masa, maszyna)

−  metafora teraźniejszości

−  język rozwija się wraz z technologią

−  poezja powinna współbrzmieć z rzeczywistością, prezentacja rzeczywistości

−  fascynacja cywilizacją, urbanizmem −  sztuka powinna służyć społeczeństwu

−  przeciwstawienie się tradycji romantycznej, zerwanie z romantycznym pojęciem natchnienia

−  poezja ma streszczać świat a nie odtwarzać wnętrze poety

−  poezja jest wynikiem świadomej pracy intelektualnej, literatura to rzemiosło

−  nowy typ metafory, która nie byłaby stylistyczną ozdobą ani sposobem odtwarzania rzeczywistości,  jej opisu,  porównania

−  miała być związkiem pojęciowym, miała tworzyć nową rzeczywistość czysto poetycką

−  język zbliżony do potocznego

Podobne prace

Do góry