Ocena brak

AUTOTROFY

Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013

Organizmy samożywne, zdolne do syntetyzowania złożonych związków organicznych (węglowodany, tłuszcze, białka) z prostych związków nieorganicznych (wody, soli mineralnych i dwutlenku węgla), wykorzystujące w tym celu energię świetlną - fotoautotrofy lub energię wiązań chemicznych, pozyskiwaną z utleniania prostych związków nieorganicznych - chemoautotrofy.

Pierwszą grupę stanowią purpurowe i zielone bakterie siarkowe, sinice, niektóre pierwotniaki, glony, rośliny wyższe - uzyskujące energię na drodze fotosyntezy, drugą - bakterie nitryfikacyjne, wodorowe, siarkowe, żelazowe, metanowe etc. Obie formy odżywiania występują u zielenicy Sce-nedesmus sp., która w braku dostępu do światła przechodzi na podobny do chemoautotrofii sposób odżywiania.

Podobne prace

Do góry