Ocena brak

Autorytet i jego rodzaje

Autor /Ella Dodano /16.04.2011

 

Autorytet jest to powaga, wpływ, znaczenie, przewaga, uznanie przez podwładnych. Istnieją 2 rodzaje autorytetu:

 1.  
  1. autorytet formalny (zewnętrzny)

  2. autorytet nieformalny (rzeczywistym, wewnętrzny, osobisty, merytoryczny)

Różnice między nimi wynikają ze źródła wpływu zarządzającego i jego uznania przez podwładnych.

 

Autorytet formalny wynika z faktu zajmowania określonego stanowiska w hierarchii organizacyjnej i posiadania formalnych insygniów władzy przez zarządzającego, do których zalicza się:

 • ceremonie wprowadzania w urząd

 • publiczne oznaki rangi

 • tytuły i nazwy urzędów

 • pobory i dochody uboczne

 • ograniczenia w dopuszczaniu odwiedzających

 • inne insygnia, np. mundur, samochód służbowy, gabinet

Autorytet formalny zarządzającego jest uprawomocniony. Aby zarządzający był obdarzony autentyczną akceptacją podwładnych, jego autorytet formalny powinien być połączony z autorytetem nieformalnym. Pomaga to w zarządzaniu i sprawia, że związek między przełożonym a podwładnym staje się partnerski i podwładni wyrażają chęć wypełnienia woli zwierzchnika.

Autorytet nieformalny wynika z wiedzy zarządzającego, z jego wiedzy, umiejętności współżycia z ludźmi, uzdolnień, taktu walorów moralnych i innych zalet charakteru i umysłu. Związek oparty jest na zaufaniu podwładnego i zwierzchnika. Akceptacja poleceń przez podwładnych wynika z przekonania o słuszności otrzymanych poleceń, a nie z obawy przed karą. Autorytet nieformalny zarządzający musi sobie „wybudować”. Budowa autorytetu rozpoczyna się od momentu objęcia stanowiska zwierzchnika. Duże znaczenie ma:

 • sposób wprowadzenia przełożonego na stanowisko

 • wzajemne relacje

 • wysokość zarobków

 • kontakty z pracownikami

 • rzeczywisty zakres kompetencji posiadanych przez zarządzającego

Podobne prace

Do góry