Ocena brak

Automatyzm ustawowy

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

W przypadkach wskazanych przez ustawodawcę treści stosunku pracy może ulec zmianie poza działaniami pracodawcy i pracownika a wiec niejako z urzędu. Ta zmiana wiąże się przede wszystkim z układami zbiorowymi pracy i dotyczy kształtowania struktury i zasad wynagradzania w stosunku do wszystkich osób zatrudnionych u danego pracod. Celem regulacji wprowadzającej automatyczną zmianę treści stos. pracy jest unikniecie masowych wypowiedzeń warunków pracy i płacy z chwila wprowadzenia w życie (lub zmiany treści) ukł. zbiorowych.

Automatyzm ten, który odnosi się zarówno do zakładowego jak i podzakladowego ukl. zbiorowego pr., nie jest jednak bezwzględny, gdyż dotyczy wyłącznie tych postanowień, które są korzystniejsze od postanowień zawartych w umowach o prace. Postanowienia ukl. które są mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o prace lub innego aktu stanowiącego nawiązanie stosunków pracy.

Podobne prace

Do góry