Ocena brak

Automatyczne maszyny liczące

Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012

W roku 1832 angielski matematyk Charles Babbage zaczął konstruować maszynę, którą nazwał „silnikiem analitycznym". Urządzenie to było po­myślane jako pierwszy kalkulator ogólnego użyt­ku. Jego pamięć miała przechowywać dane i wy­niki obliczeń, człon arytmetyczny miał obliczenia wykonywać, a człon kontrolny sprawdzać. Niestety silnik analityczny był tak złożoną konstrukcją, że nie sposób było go wtedy zbudować.
Pierwszą osobą, która użyła kart perforowanych do obliczeń był Amerykanin Hermann Hollerith, pracujący dla Urzędu Statystycznego. Hollerith znacznie przyspieszył niektóre prace przy sorto­waniu danych i dokonywania "obliczeń podczas spisu ludności w roku 1890, używając kart w cha­rakterze kwestionariuszy. Otwory w odpowiednich miejscach symbolizowały odpowiedzi na pytania. Karty bardzo szybko przechodziły przez maszynę wyposażoną w druciane pędzelki tam, gdzie na kar­cie mógł się znajdować otwór. Gdy otwór był, dru­cik stykał się z metalową rolką zamykając obwód elektryczny, który uruchamiał maszyny zliczające i zapisujące informacje. Maszyny Holleritha pra­cowały tak szybko, że wkrótce stały się szeroko stosowane tam, gdzie analizowano duże ilości in­formacji. W 1896 r. Hollerith założył przedsiębior­stwo Tabulating Machine Company, które później stało się częścią „błękitnego giganta" IBM - jednej z największych na świecie międzynarodowych korporacji produkującej sprzęt komputerowy.

Podobne prace

Do góry