Ocena brak

Australia - USTRUJ POLITYCZNY

Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011

Federacyjna monarchia konstytucyjna z dwuizbowym parlamentem - Senatem z 76 senatorami, wybieranymi na 6 lat (co 3 lata połowa składu jest wymieniana) i Izbą Reprezentantów ze 148 deputowanymi, wybieranymi na 3 lata. Członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Głową państwa jest monarcha brytyjski, reprezentowany przez gubernatora generalnego. Władzę wykonawczą pełni rząd z premierem na czele, pod przewodnictwem gubernatora generalnego, który go powołuje.

Każdy stan ma własną konstytucję, rząd stanowy i 2-izbowy parlament lokalny (z wyjątkiem Queenslandu, który ma 1-izbowe ciało ustawodawcze). Na czele stanów stoją gubernatorzy, mianowani przez monarchę brytyjskiego na wniosek rządu australijskiego. Stany dzielą się na hrabstwa, okręgi i miasta, mające organy samorządowe - rady municypalne. Sprawami polityki zagranicznej, handlu zagranicznego, obrony oraz imigracji zajmują się wyłącznie władze federalne.

Stany

Jednostka administracyjna Stolica Pow. w km2 Ludność (z 1996 r.)w tys.

STANY

Australia Południowa Adelaide 984 000 1 427,9

Australia Zachodnia Perth 2525 500 1 726,1

Nowa Południowa Walia Sydney 801 600 6 038,7

Queensland Brisbane 1 727 200 3 368,8

Tasmania Hobart 67 800 459,7

Wiktoria Melbourne 227 600 4 373,5

TERYTORIUM ZWIĄZKOWE

Terytorium Północne Darwin 1 346 200 195,1

STOŁECZNY DYSTRYKT FEDERALNY

Dystrykt Federalny Canberra 2 400 299,2

Podobne prace

Do góry