Ocena brak

Aukcja holenderska

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011

Charakterystyka

Aukcja holenderska (zwana również mechaniczną lub zegarową) to rodzaj aukcji gdzie podawane są dwie ceny: minimalna oraz wywoławcza (przeważnie dużo wyższa od poprzedniej). Ceny te są podawane przez sprzedającego przed rozpoczęciem aukcji. Uczestnicy znają tylko cenę wywoławczą, od której zaczyna się licytacja. W trakcie trwania aukcji cena jest stopniowo obniżana w miarę odliczania zegara (stąd nazwa aukcja zegarowa; odliczanie zegara ma charakter wsteczny). Wygrywa ten, kto jako pierwszy zdecyduje się zakupić dany towar. Wraz z upływem czasu i spadkiem ceny rośnie liczba zainteresowanych. Zatem wymagana jest uwaga licytantów, uważna obserwacja oraz szybkość decyzji|podejmowania decyzji. Posiadaczem staje się osoba, która jako pierwsza zadeklaruje chęć zakupu przedmiotu. Jeżeli w aukcji jest licytowanych kilka produktów, wtedy proces licytacji staje się ciekawszy, ponieważ emocje rosną z każdym kolejnym wykupywanym towarem.

Jak możemy zauważyć aukcje holenderskie są aukcjami odwrotnymi do aukcji klasycznych - przetargowych - tzn. aukcji, w których wygrywa ten, kto wylicytuje cenę najwyższą. Aukcja ta jest zatem podobna do przetargu na zlecenie. W Polsce ten typ aukcji jest mało znany. Wiąże się to z tym, iż nie ma tak naprawdę portalu, który na dużą skalę przeprowadzałby takie licytacje (chociaż pojawiają się pierwsze strony, gdzie można je podejrzeć i przetestować). Wykorzystując ten sposób pośrednictwa handluje się tym, z czego Holandia słynie (od nazwy tego państwa pochodzi właśnie nazwa oraz tam jest najczęściej wykorzystywana), czyli kwiatami, roślinami, owocami, warzywami.Przebieg aukcji

Aukcja holenderska wg portalu Caterweb.pl ma następujący przebieg:

 • Kupujący zaprasza do wzięcia udziału w aukcji publicznej wszystkich zainteresowanych dostawców lub do aukcji zamkniętej wybrane przez siebie firmy określając im przedmiot aukcji i warunki licytacji. Zaproszenie to może być przekazane drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu do wszystkich jego użytkowników lub adresowane indywidualnie do wybranych dostawców.
 • W określonym zaproszeniem dniu, zainteresowany dostawca wchodzi do serwisu Caterweb.pl i przechodzi do sekcji logowania lub rejestracji.
 • W przypadku koniecznej rejestracji, dostawca wypełnia odpowiednie pola formularza rejestracyjnego oraz akceptuje warunki Regulaminu serwisu. Następnie przesyła wypełniony formularz do serwisu naciskając przycisk "Zapisz". Po poprawnym wypełnieniu formularza otrzymuje na ekranie potwierdzenie dokonania rejestracji. Naciskając ponownie przycisk "Zapisz" kończy proces rejestracji.
 • Po zarejestrowaniu się lub zalogowaniu w serwisie, dostawca przechodzi do sekcji licytacyjnej na stronie Aukcje naciskając jeden z przycisków: "Bieżące aukcje", "Moje aukcje" lub "Nowe aukcje", ewentualnie "Ostatnia szansa".
 • Na ekranie pojawia się wybrana lista aukcji.
 • Dostawca dokonuje wyboru aukcji, w której zamierza wziąć udział lub do której został zaproszony.
 • Proces licytacji ma za zadanie ustalenie najniższej ceny zakupu przez oferenta przedmiotu aukcji. Licytowanie polega więc na podaniu swojej oferty cenowej, niższej od ofert innych uczestników aukcji i naciśnięciu przycisku "Licytuj". Zgłoszenie oferty sprzedaży i każde kolejne przebicie cenowe w dół jest wiążące i nie może być wycofane, a deklarowana w nich cena sprzedaży nie może być podwyższona.
 • System przyjmuje a następnie potwierdza prawidłowość złożonej oferty cenowej, wyróżniając najlepszą z nich.
 • Wszystkie złożone oferty sprzedaży, których oferowana cena nie jest wyższa niż zastrzeżona przez oferenta cena maksymalna lub, gdy cena maksymalna nie została określona, wszystkie złożone oferty sprzedaży, są wiążące aż do czasu zakończenia aukcji. Listę złożonych ofert cenowych można przeglądać w ramce "Przebieg aukcji". Informacje są tam uaktualniane automatycznie co 10 sekund.
 • Czas przeznaczony na składanie ofert jest zazwyczaj ściśle określony. Wobec tego, oferty złożone tuż przed jego zakończeniem mogą być kwalifikowane do dogrywki dla wyrównania szans wszystkim uczestnikom.
 • Po zakończeniu aukcji aktywne pola uczestnictwa w licytacji zostają zamknięte, co uniemożliwia wprowadzenie kolejnych ofert.
 • System wysyła do wszystkich licytujących informację o zakończeniu aukcji a na indywidualne życzenie również raport z jej przebiegu.

 • Autor: Michał Kaczor
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry