Ocena brak

AUDYT WEWNĘTRZNY

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Oznacza kontrolę finansową w jednostkach sektora finasów publicznych dotyczącą proceśow związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowniem mieiem.

Jest to ogół działań poprzez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjionownia jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności gospodarności celowości a także przejrzystości i jawności czynnosci te przeprowadza osoba zwana audytorem wew zatrudniona w danej jednostce.

Za organizację audytu wew jest odpowiedzialny kierownik jednostki natomiast koordynacjia kontroli finansowej i audytu wew w jednostkach sektora finansów publicznych należy do Ministra Finansów.

Podobne prace

Do góry