Ocena brak

Atrybuty władzy politycznej (siła – zakres – zasięg)

Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011

Koncepcje definiujące władzę poprzez cechy

II. W pewnym sensie dokonał tego R. Dahl, który wyróżnił:

- Rozkład władzy

- Koncentracja władzy

- Rozproszenie ludzi mających wpływ w układzie społecznym

Zakres władzy - Stopień w jakim władza ograniczona jest do pewnego obszaru

Zasięg władzy - Liczebność i charakter podwładnych w stosunku do tych, których ta relacja nie obejmuje

Obszar i siła - E. Lehman: stosunek władzy między 2 osobami to mikrowładza. Makrowładza nie jest jednak jej prostym zwielokrotnieniem, ale ma własne cechy

Władza - miara skuteczności:-zasięg (ludzie, terytorium)-zakres (wykonywanie tych czynności, w jakich sferach życia B reaguje na dyspozycje A)-siłaAtrybuty władzy nie muszą iść w parze

Do góry