Ocena brak

Atrybuty prawa własności

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

Wśród atrybutów prawa własności wyodrębnić można dwie podstawowe kategorie:

1. uprawnienie do korzystania z rzeczy, do którego zalicza się z kolei uprawnienie do:

a) posiadania rzeczy (ius possidendi),

b) do używania rzeczy (ius utendi),

c) do pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy (ius fruendi),

d) do dyspozycji faktycznych, a więc prawo do przetworzenia rzeczy, jej zużycia lun nawet zniszczenia (ius abutendi)

2. uprawnienie do rozporządzania rzeczą wyrażające się w uprawnieniu do:

a) wyzbycia się własności rzeczy, które obejmuje m. in. prawo do przeniesienia własności na inną osobę, do zrzeczenia się własności, do rozporządzenia własnością na wypadek śmierci,do obciążenia rzeczy, co oznacza możliwość ustanowienia praw rzeczowych obciążających rzecz oraz podejmowania czynności dotyczących rzeczy o skutkach wyłącznie obligacyjnych, jak np. oddanie rzeczy w najem

Podobne prace

Do góry