Ocena brak

ATOM

Autor /kosa Dodano /11.12.2012

ATOM (gr. atomos = niepodzielny) Kategoria wprowadzona do rozważań filozoficzno-przyrodniczych przez Leukipposa i jego ucznia Demokryta, na oznaczenie najmniejszej (a więc niepodzielnej) materialnej (cielesnej) cząsteczki rzeczywistości. Przez Leu­kipposa cząstka ta nazywana była też „schematem" (gr. schema = kształt, figura, obraz), co oddaje jej zasadni­cze cechy: a) zajmowanie geometry­cznie określonego miejsca; b) ujmowalność jej jedynie w akcie oglądu umysłowego (nie zmysłowego, ze względu na minimalną wielkość). Podstawowe własności a. wg Demo­kryta: kształt, położenie, porządek (usytuowanie względem innych a.), ruch, odwieczność i niezniszczalność, niezróżnicowanie jakościowe, zdolność do łączenia się z innymi a., „A.", to synonim „bytu" - w odróż­nieniu od „próżni" (w której porusza­ją) się a.), oznaczającej „nie-byt". Przyjęcie tezy o istnieniu najmniej­szych cząsteczek rzeczywistości legło następnie u podstaw różnorodnych tez -> atomistycznych koncepcji, rozwijających to założenie w odnie­sieniu do całości rzeczywistości lub w odniesieniu do wybranego jej aspektu.

Podobne prace

Do góry