Ocena brak

Atmosfera w pracy

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.12.2011

Atmosferę w pracy można określić jako zespół spostrzeżeń i przekonań, które odzwierciedlają sposób, w jaki pracownicy postrzegają i oceniają środowisko pracy oraz atrybuty organizacji. Lub też jako sposób, w jaki kierownictwo i pracownicy postrzegają wzajemne relacje oraz zachowania tych dwóch stron we wzajemnych kontaktach. Atmosferę w pracy można opisywać jako: dobrą, złą lub obojętną, w zależności od stopnia kilku parametrów:

 • sprawiedliwego traktowania pracowników przez kierownictwo
 • otwartość kierownictwa co do własnych działań i intencji, przejrzystości procedur i polityki w zakresie stosunków pracy
 • utrzymanie harmonijnych relacji codziennych, prowadzących do chętnej współpracy, a nie do niechętnego poddania się
 • rozwiązywanie konfliktów bez uciekania się do form protestu, osiąganie korzystnych rozwiązań dla obu stron poprzez procesy integracyjne
 • zaangażowanie pracowników w interesy organizacji (partycypacja) oraz traktowanie pracowników jako grup interesów, o których korzyści należy dbać
 • wzajemnego zaufania kierownictwa i pracowników

Zaufanie należy traktować jako swoisty kapitał społeczny firmy, to fundusz dobrej woli w zorganizowanych grupach społecznych. Tworzenie atmosfery zaufania jest ważnym sposobem wpływania na zaangażowanie personelu. Jak zatem zwiększyć zaufanie pracowników do kierownictwa? Opowiedz nie jest prosta ani jednoznaczna, ale można wymienić kilka uwarunkowań:

 • pracownicy są przekonani, że kierownictwo mówi to, co myśli oraz że cechuje je pewność słów i czynów
 • kierownictwo nie łamie wcześniejszych zobowiązań i stara się je wypełniać
 • pracownicy odczuwają, że są traktowani sprawiedliwie, równo i konsekwentnie


Atmosfera zaufania jest rezultatem dobrego zarządzania. Jeśli dojdzie do utraty zaufania do obydwu stron, potrzeba dużo czasu, energii a także wiedzy, sprawności zawodowych oraz doświadczenia, aby odbudować poprzedni stan i atmosferę.

Aby nie dopuścić do tej sytuacji, rozwija się odpowiednią politykę w zakresie stosunków pracy. Menedżerów i liderów zespołów, odpowiadających za stan stosunków pracy, kształci się i szkoli, umożliwiając im poznanie metod, które mają stosować. Należy dążyć do osiągnięcia przejrzystości poprzez informowanie pracowników o prowadzonej polityce oraz poprzez zwiększanie ich zaangażowania na drodze procesów włączania i partycypacji.


Korzyści jakie za sobą niesie przyjemna atmosfera w pracy mogą być wielorakie i wyrażać się między innymi w:

 • wyższej produktywności pracy
 • lepszym wykorzystaniu czasu pracy
 • mniejszych kosztach powodowanych wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
 • wzroście zaangażowania pracowników oraz wzroście ich elastyczności
 • poprawie wizerunku firmy na rynku pracy, co przyczynia się do pozyskania wartościowych kandydatów do pracy.

 • Autor: Krzysztof Żaczkiewicz
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry