Ocena brak

ATARAKSJA

Autor /kosa Dodano /11.12.2012

ATARAKSJA (gr. ataraksia = spokój, niewzruszalność; a = nie + taraksis = nieład) Określenie stanu psychicznej równowagi, wewnętrz­nego, niezmąconego niczym spokoju ducha. A. była kluczową kategorią wielu stanowisk w etyce starożytnej. Pojawiła się już w koncepcji Demokryta, jako synonim —> eutymii. W koncepcji Platona występowała pod postacią harmonii trzech części (funk­cji) duszy - popędliwej, pożądliwej i rozumnej. Dla Arystotelesa spokojność duszy była konsekwencją stosowania zasady „złotego środka" i wyrobienia w sobie trwałej dyspo­zycji do moralnego postępowania. Z kolei —> cynicyzm, —> stoicyzm oraz -> sceptycyzm - nawołując do wyko­rzenienia zbędnych pożądań i —> afektów - utożsamiały a. z ideałem życia mądrego i szczęśliwego.

Podobne prace

Do góry