Ocena brak

Asymetria i zwężenie miednicy

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Podobnie jak cały ustrój, również miednica wykazuje przeważnie stosunki asymetryczne. Dostrzegamy je czy to obserwując wejście miednicy, czy ustawienie spojenia w stosunku do płaszczyzny czołowej, czy położenie kości guzicznej. Guzek łonowy jednej strony jest zazwyczaj położony bardziej do przodu niż drugi. Wymiary skośne są różnej długości. Jama miednicy po jednej stronie bywa większa niż po drugiej. Połowicza sakralizacja ostatniego kręgu lędźwiowego (kręg lędźwiowo-krzy-żowy) wywołuje zwykle asymetrię miednicy. Obustronna sakralizacja może wytwarzać podwójny wzgórek: jeden między kością krzyżową a zasymilowanym kręgiem i drugi między nim a ostatnim kręgiem lędźwiowym. W tych przypadkach określenie sprzężnej przekątnej może natrafiać na trudności.

Kończyna dolna lewa jest przeważnie mniej więcej o 1 cm dłuższa niż prawa i z tego względu lędźwiowy odcinek kręgosłupa wykazuje lekkie wyrównawcze skrzywienie boczne (scoliosis). Jeżeli jedna kończyna jest znacznie krótsza niż druga, miednica jest jednostronnie silniej obciążona i może powstać skoliotyczna, asymetryczna miednica, bardzo skrzywiona. Również patologiczne skrzywienie boczne kręgosłupa może łączyć się ze skrzywieniem miednicy.

Powstrzymanie prawidłowego rozwoju miednicy czy niektóre zaburzenia wzrastania kości mogą wywoływać zmiany miednicy, które występują przeważnie w postaci miednicy zwęzonej: czy to np. w postaci zwężenia bocznego, skośnego, formy sercowatej, czy też wielu innych Tego rodzaju zmiany miednicy mają dla porodu ogromne znaczenie.

Podobne prace

Do góry