Ocena brak

Aspekty rozpatrywania polityki administracyjnej

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

1) Aspekt pierwszy - to polityka kształtowania administracji publicznej - jej struktury, a także podstaw i głównych kierunków funkcjonowania. Impulsy dotyczące przekształceń w administracji opierają się na ocenach formułowanych w samej administracji lub też poza nią: w środowiskach politycznych lub na forum parlamentu; natomiast decyzje w tych kwestiach podejmowane są z zasady poza administracją w parlamencie, w procedurze legislacyjnej. Ten złożony zespół analiz i ocen, działań projektujących i decyzji można określić jako politykę wobec administracji.

2) Aspekt drugi - to polityka wykonywania przez administrację w różnych dzie­dzinach prawnie określonych zadań publicznych, wypracowywania celów, priorytetów, projektowania środków i sposobów działania oraz przewidywania efektów. Podstawą tej polityki są zawsze normy prawne, które jednak, jak wskazuje praktyka, mniej lub bardziej ściśle mogą determinować działanie administracji w poszczególnych dziedzinach. Ten rodzaj działań w realizacji zadań publicznych można określić jako politykę administracji.

Podobne prace

Do góry