Ocena brak

Aspekty prawne wynagrodzeń.

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Rozpatrując jakikolwiek system wynagrodzeń należy uwzględnić go w ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz innych regulacji, które dany kraj zobowiązał się przestrzegać. Tylko w tym przypadku można mówić o stosowalności danego systemu w rozpatrywanym kraju. W Polsce mamy do czynienia z następującymi instrumentami regulacyjnymi:

  • instrumentami prawnymi,

  • instrumentami społecznymi

Do instrumentów prawnych zaliczyć można:

  • kodeks pracy,

  • układy zbiorowe pracy,

  • zakładowe regulaminy wynagradzania,

  • umowa o pracę.

 

Z kolei wśród instrumentów społecznych mają odniesienie:

  • regulacje międzynarodowych organizacji na rzecz ochrony pracy i pracownika (np. Międzynarodowa Organizacja Pracy),

  • regulacje międzynarodowych organizacji na rzecz praw człowieka, w tym godziwego wynagrodzenia (najważniejszym dokumentem jest Europejska Karta Społeczna uchwalona przez Radę Europy),

  • działalność związków zawodowych.

Podobne prace

Do góry