Ocena brak

Aspekty kulturowego spojrzenia na prawo (kultura prawnicza, tradycja prawna)

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Tradycja pewne ustosunkowanie się do związków z przeszłością, postawa wobec wywodzących się z przeszłości norm i instytucji prawnych. Może ona wyrażać się w pełnej akceptacji społecznego dziedzictwa kulturowego w zakresie prawa, przez sam fakt „dawności" (wiązać się z uznaniem za wartość historycznego doświadczenia, ciągłości systemu prawnego, jego stabilizacji i związanego z tym poczucia pewności w prawie).

Może przejawiać się w postawie lekceważenia wszelkich związków z przeszłością, a czasem nawet negacją, niechęcią do wszystkiego, co jest wytworem epoki minionej. Możliwa jest i trzecia postawa, gdy związki z przeszłością traktowane są jako fakt zastany, którego wagę należy doceniać z uwagi na ciągłość i kontynuację kultury prawnej, jednakże pozytywna ocena niektórych spośród tych związków wymaga dodatkowego uzasadnienia aksjologicznego, a nie tylko odwołania się do „dawności" tych norm i instytucji.

Jako „kulturę prawniczą" określa się zespół norm i związanych z nimi wartości przyjętych i uznanych za wzory do stosowania przez osoby wykonujące tzw. zawody prawnicze (sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni), a także prawników zatrudnionych w administracji państwowej, a więc przez osoby, których poglądy i działalność mają szczególne znaczenie dla stosowania prawa.

Do góry