Ocena brak

Aspekt instytucjonalny państwa prawnego

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Chodzi tutaj o zasadę podziału władzy gwarancję praw i wolności. Zasada podziału władz była traktowana jako podstawowy akt funkcjonowania państwa. Do instytucjonalnych gwarancji praw należy:

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Stanu

Rzecznik Praw Obywatelskich

Prezydent RP

Różne organy kontroli np. policja

Których podstawową zasadą jest zasada legalności czyli zgodności z prawem. ( sądownictwo, policja, prokuratura, PIP itp.)

Gwarancjami przestrzegania prawa są wyspecjalizowane instytucje , których zadanie polega na zapewnieniu działalności zgodnie z Konstytucją (szczególnie między organami władz publicznych a obywatelami)

Podobne prace

Do góry