Ocena brak

ASOCJACJONIZM

Autor /kosa Dodano /11.12.2012

ASOCJACJONIZM (łac. associatio = towarzyszenie, połączenie) [1] W znaczeniu węższym: kierunek w psy­chologii empirycznej XIX w., wyjaś­niający dynamikę zjawisk psychicz­nych za pomocą praw -> asocjacji. Wg a., życie psychiczne da się spro­wadzić do składników elementar­nych, gdyż złożone zjawiska psychi­czne stanowią jedynie ich kombina­cję. Często powtarzane skojarzenia stanowią źródło podstawowych praw rządzących umysłem (Ebbinghaus, G.E. Miiller, Ziehen, Ribot, Paulsen). [2] W znaczeniu szerszym: każda teo­ria psychologiczna, która odnosi za­sady kojarzenia nie tylko do świadomości, ale także do zachowania i jego wyjaśniania, np. -> behawioryzm J.B. Watsona, koncepcja Pawłowa. Podstawę asocjacji stanowi, w tym wypadku, relacja „bodziec--reakcja". Tego typu a. tłumaczy procesy uczenia się.

Podobne prace

Do góry