Ocena brak

ASOCJACJA

Autor /kosa Dodano /11.12.2012

ASOCJACJA (łac. associatio = towarzyszenie, połączenie) Termin wprowadzony przez Locke'a, na oz­naczenie procesu kojarzenia ze sobą najmniej dwu sposobów aktywności psychicznej (wrażeń, wyobra­żeń, spostrzeżeń, myśli, pragnień). Proces ten zachodzi bez udziału woli, na podstawie zasad a. Jako pierwszy, dwie podstawowe zasady a. sformu­łował Arystoteles: a) przylegania, tj. styczności w czasie i przestrzeni; b) podobieństwa i kontrastu. Do zja­wiska a., jako elementu procesu poz­nawczego, odwoływali się: Hobbes, Descartes, Spinoza, Malebranche, szczególnie Locke. Teorię a. ugruntował i rozwinął Hume (dodając do dwu wspomnianych zasad, zasadę związku przyczynowego), a następ­nie Hartley oraz J. Mili i J.S. Mili. Wszyscy podtrzymywali przekona­nie, że —> ideami, stanowiącymi treść umysłu, rządzą prawa kojarzenia. Obecnie rozwija się badanie a. wer­balnych przy zastosowaniu metod statystyczno-matematycznych.

Podobne prace

Do góry