Ocena brak

Arysteasza List

Autor /Atomek Dodano /03.05.2013

Prawdopodobnie napisany przez urzędnika dworu Ptolemeusza Filadelfosa (285-247 r. p.n.e.), ten żydowski tekst opowiada, jak ów władca wysłał poselstwo do Jerozolimy. Z zachwytem opisuje miasto i świątynię i relacjonuje, jak na prośbę lagidzkiego króla siedemdziesięciu dwóch uczonych żydowskich przysłanych do Aleksandrii przełożyło Biblię na język grecki; jest to ujęta w legendarne ramy historia powstania Septuaginty i apologia judaizmu, którego Prawo rytualne zostało wyłożone poganom w terminach egzegezy alegorycznej. Zabytek ten pochodzi prawdopodobnie z II wieku p.n.e.

Podobne prace

Do góry